لطفاً چند لحظه صبر نمایید ...

پیتزا ناپل

 
فروش توسط شعبه اصلی
آماده ارسال از انبار شعبه اصلی
قیمت 52,000 تومان

خمیر ویژه.سس پیتزا.پنیر پیتزا.مرغ ترکی.مخلفات